Hvordan nettet bygges

Helt siden internett tok over det moderne verdensbildet, så har en «virtuell virkelighet» springet ut. Kun mulig med sinnets kraft. Menneske + teknologi = sant. «Visse deler av internettet ser fortsatt ut som tidlig 90-tallet, mens andre deler av nettet ser moderne ut og er relevant til dagens verden.» Grunnen til at mennesker kan oppleve … Read more

Magien ved internett

Det informasjonsteknologiske verdensbildet er relativt ungt, stadig i endring, og under stort bruk og innflytelse av barna som ble født på 70, 80, 90 og 2000-tallet. En utvidelse av vår bevissthet. Vi er en refleksjon av vår fantasi. «En må derfor være flink til å kombinere teknologien med kunst, visdom og humor for en tilfredsstillende … Read more

En verden i endring – fra «The Big Bang» til internett

Verdensbildet i dag består av politikk, krigføring, sykdom, og bitterhet. Men det består også av innovasjon, fredsmekling, helse og mot. Ut av «ingenting», oppstår alt. Forskjeller og motpoler. «Det er dagens gründere, influensers og bedrifter sitt ansvar å forme samfunnet gjennom hjertefølt visjon og god forretningsetikk.» Verden består av motpoler; Nord og sør, pluss og … Read more

Hourly rates