En verden i endring – fra «The Big Bang» til internett

SHARE:

Verdensbildet i dag består av politikk, krigføring, sykdom, og bitterhet. Men det består også av innovasjon, fredsmekling, helse og mot.

Ut av «ingenting», oppstår alt.

Forskjeller og motpoler.

«Det er dagens gründere, influensers og bedrifter sitt ansvar å forme samfunnet gjennom hjertefølt visjon og god forretningsetikk.»

Verden består av motpoler; Nord og sør, pluss og minus, godt og vondt, lyst og mørkt, kaldt og varmt. Det er én planet, men to eller flere realiteter, og alt dette oppstår ut av en «Big Bang».

Vi er en øyeblikkelig virkning av denne «plutselige lysgnisten», i form av noe som vi kaller for «naturen». Men hva er natur, om ikke et mysterium?

Hva gjør vi på denne lille magiske steinen som spinner rundt en livgivende sol, midt uti universet?

Én ting verden har til felles, uavhengig av ulikheter, er en ressursbegrenset jordklode og en ubegrenset himmel.

Vi mennesker, uavhengig av kultur og livssyn – har ingenting annet enn jordkloden til felles, og vi som er her nå, kan ikke gjøre noe annet enn å være her sammen.

En liten påminnelse på noe uendelig stort.

Vitenskap, kunst og teknologi må flettes.

  • For oppfyllelse.
  • For betjening.
  • For bærekraft.

Jobber vi sammen, så er det ingen grenser på hva vi kan få til – se på Mars ekspedisjonen og «James Webb teleskopet».

Se F.eks for deg en fornøyelsespark for voksne, med «bioluminescent» planter, trær og mini-innsjøer, skjulte lydanlegg som spiller av passende melodier, en bakke som lyser i forskjellige farger der en tråkker, egenbetjente spill og VR-stasjoner, forskjellige barer, hoteller og restauranter langs omkring og temmet kjæledyr som beveger seg fritt.

Det er dagens gründere, influensers og bedrifter sitt ansvar å forme samfunnet gjennom hjertefølt visjon og god forretningsetikk.

Takk og lov for institusjoner og visjonærer som er gode eksempler på at innovasjon og magi er alltid tilgjengelig gjennom vår egen fantasi, gode tro og faste handling.

Vitenskap, kunst og teknologi må flettes sammen for at det skal betjene, oppfylle og være bærekraftig for oss som lever i dag, og for fremtiden.

Om vi evner å frigjøres gjennom egen kreativitet og fantasi, så er det et godt tegn på intelligens og avansement.

Read more articles

Hourly rates