Magien ved internett

SHARE:

Det informasjonsteknologiske verdensbildet er relativt ungt, stadig i endring, og under stort bruk og innflytelse av barna som ble født på 70, 80, 90 og 2000-tallet.

En utvidelse av vår bevissthet.

Vi er en refleksjon av vår fantasi.

«En må derfor være flink til å kombinere teknologien med kunst, visdom og humor for en tilfredsstillende brukererfaring og brukeropplevelse.»

Internett tillater global og interplanetarisk kommunikasjon.

Vi er ikke lenger så «uopplyste», men vi er fortsatt ikke så avanserte heller. Vi har f.eks. VR briller, men veldig mange mennesker mangler fortsatt strøm og rent vann.

Internett er et kvantesteg inn i menneskets «IT evolusjon», og teknologien kan sees på som en utvidelse på menneskets kollektive bevissthet.

Mobilenheten kombinert med internett, er i dag på samme stadiet, som f.eks. det en bil var i 1920. Med andre ord, så er teknologien fortsatt i en utvikling- og skaleringsfase.

Det er gründere og digitale visjonærer i samarbeid med et digitalbyrå som FantasyLab som tar seg av jobben med å designe, utvikle og vedlikeholde brukergrensesnittet til internett slik ting står nå.

Om en i dag må bruke en mobilenhet for å koble seg på nett og se gjennom en skjerm, så vil det om 30 år eller mindre sikkert være mulig få dette integrert inn i menneskekroppen via en databrikke.

En vil kunne bare tenke og få resultatet øyeblikkelig lastet opp til sinnet, litt som telepati.

Tenkt på av de største oppfinnerne.

Fra det fysiske til det digitale.

  • 1978: Epost skapes.
  • 1983: Internett skapes.
  • 1985: Første Windows.
  • 2014: FantasyLab skapes.

Internett er i grunn “bare” strøm og binære koder. Både strøm og binære koder bunner ut i «intethet» eller «Eter» som noen liker å kalle det.

Eteren er det «femte elementet» etter jord, vann, ild og luft og ble flittig henvist til og «brukt» av oppfinneren og vitenskapsmannen Nikola Tesla, mens andre mener at det ikke eksisterer.

Ifølge Nikola Tesla, som Elon Musk sin «Tesla Motors» er oppkalt etter, så eksisterer det et elektromagnetisk felt i, gjennom og rundt jordkloden.

Energifeltet kan benyttes som fornybar kraftkilde til å drive gøye teknologier som kan bidra signifikant til menneskets fremskritt, velferd og velstand.

På et mer praktisk nivå kan internett bidra til å effektivisere hverdagen til mennesker, bedrifter, organisasjoner og institusjoner.

Det kan brukes for administrering, organisering, produksjon, forbruk og underholdning – alt etter behov. Hele poenget med internett er å gjøre hverdagen enklere og bedre.

En må derfor være flink til å kombinere teknologien med kunst, visdom og humor for en tilfredsstillende brukererfaring og brukeropplevelse.

For en mer teknisk, statistikk og faktabasert forklaring på hva internett er, trykk her for å lese Nettsidelab sin artikkel om teknologien.

Read more articles

Hourly rates