Taushetserklæring for
FantasyLab

UI & UX design, Front-End utvikling, Back-End utvikling, Serviceavtale, «Managed Cloud Hosting» og partneravtale.

FantasyLab

Telefon: 45464607 / 45494649

Versjon: 2.0

Sist oppdatert: 03.08.20

Epost: support@fantasylab.io

Vi (FantasyLab) forplikter oss herved til å ikke bruke, åpenbare, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende informasjon om data og bedriftshemmeligheter, personopplysninger og forretningsmessige kunnskap som vi har fått kjennskap til i vårt arbeid for klienten.

Vi vil også vise aktsomhet i omtale av andre forhold som vi blir kjent med eller erfarer under vårt arbeid.

Vi er også klar over at denne taushetserklæringen gjelder etter opphør av avtaleforholdet i henhold til norsk lovgivning.